Elburg – Lokale partij Algemeen Belang heeft het verkiezingsprogramma herschreven in eenvoudige taal. Raadslid Erik Land heeft dinsdag het eerste exemplaar gegeven aan Taalpunt docent Jan van de Pol en Hetty van de Weg, directeur van de bibliotheek Noord-Veluwe. Erik Land: ‘Op deze manier kunnen mensen met een beperking, mensen met leerproblemen of laaggeletterden beter begrijpen welke standpunten Algemeen Belang heeft’.

Laaggeletterden zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het is volgens Land belangrijk om oog te hebben voor deze groep mensen: ‘Ook voor kinderen op de basisscholen is dit verkiezingsprogramma gemakkelijk om te lezen. Dit is goed voor burgerschapsvorming’, aldus Land: ‘En voor mensen die net zijn ingeburgerd en de Nederlandse taal nog niet goed genoeg beheersen’.

De gemeente Elburg zit qua percentage laaggeletterden rond het landelijk gemiddelde van 11 procent. Dit betekent dat er een kleine 1650 mensen tussen de 16 en 65 jaar wonen in Elburg die moeite hebben met lezen en schrijven. Twee van de drie personen van deze groep is geboren en getogen in Nederland.

Taalpunt Bibliotheek

De bibliotheek is blij met de aandacht voor het Taalpunt en het initiatief van Algemeen Belang. Jan van de Pol: ‘We zijn blij dat er aandacht is voor mensen die laaggeletterd zijn. Ook voelt het als een stukje waardering voor het werk van onze vele vrijwilligers, die helpen bij het ondersteunen van mensen op het gebied van taal en rekenen’’. Mensen die moeite hebben met het lezen, spreken en/of schrijven van Nederlands kunnen terecht bij het Taalpunt in de bibliotheek. Taalpunten zijn belangrijk bij het bestrijden van laaggeletterdheid. Hierbij werken de bibliotheek, gemeente Elburg, welzijnsorganisaties en andere partners samen.

Gelijke kansen

Mensen met een beperking moeten gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Deze gelijke kansen gelden ook voor het belangrijke recht om te stemmen. Mensen met een beperking moeten dit zonder obstakels kunnen doen, volgens Erik. Informatie over wat er te kiezen valt, moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn.

Toekomst

Algemeen Belang wil zich de komende periode ervoor inzetten dat de gemeente nog meer rekening houdt met deze groep mensen. ‘Er wordt gelukkig al veel gedaan, maar er blijft op dit gebied winst te behalen’, zegt Land: ‘Bijvoorbeeld door nog meer informatieve video’s te maken en door nieuwsberichten ook beschikbaar te maken in eenvoudige taal.’

Op 10 maart is er een debat in de bibliotheek waar ook aandacht wordt besteed aan laaggeletterdheid.

 

Bekijk het programma

Het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal is te lezen op https://algemeenbelangelburg.nl/programma/. Daar kunt u klikken op de groene knop. Een papieren versie ontvangen is ook mogelijk, mail daarvoor naar info@algemeenbelangelburg.nl. U kunt ook een exemplaar lezen bij de bibliotheek.  Het taalpunt is open op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.