ANBI

Algemeen Belang Elburg is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI instelling. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Gegevens instelling
Algemeen Belang
RSIN/Fiscaal nummer ANBI
816419589
Postadres
Noertcamplaan 4, 8081 AE Elburg
Bestuurders
Zie hiervoor de fractie en het bestuur.
Doelstelling
Algemeen Belang zet zich in voor de lokale politiek binnen de gemeente Elburg. Meer informatie kunt u vinden in het partijprogramma.
Beleidsplan
In ons partijprogramma vindt u uitvoerige informatie over ons beleid, zie partijprogramma.
Beloningsbeleid
Bestuursleden zijn onbezoldigd.
Financiële verantwoording
Boekjaar: 2020
Inkomsten:
– Contributies / giften € 3.540,00
Uitgaven:
– Betaalde contributies – € 20,00
– Bankkosten – € 220,44
– Overig, website, periodiek blad info – € 804,80
Balans: 2020:
Saldo bank per 1-1-2020: € 14.249,37
Saldo bank per 31-12-2020: € 16.744,47