Stabiel, principieel en zakelijk

Programma 2018-2022

Ons verkiezingsprogramma

De lokale politiek staat ook de komende bestuursperiode voor een grote uitdaging. De economie laat een voorzichtige groei zien, maar de instabiele situatie in de wereld maakt deze vooruitgang broos en kwetsbaar.

Ook de politieke situatie in Den Haag zorgt voor onzekerheid en ook op nationaal- en wereldniveau ontbreekt de noodzakelijke stabiliteit. Daarbij komt dat de afgelopen bestuursperiode gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden kregen toebedeeld, zonder dat hiervoor voldoende middelen ter beschikking werden gesteld.

Gemeenten zitten dichter bij de burger dan het rijk, zo is de mening. De vraag rijst nu op welke wijze wij de zorg op peil en onze woon- en werkomgeving betaalbaar, veilig en aantrekkelijk kunnen houden. Algemeen Belang stelt in haar verkiezingsprogramma hiervoor de volgende punten centraal:

Deze speerpunten zijn met zorg, maar ook bewust in deze volgorde gezet en kunnen ook niet los van elkaar worden gezien. Een gezonde gemeentebegroting en voldoende mogelijkheden om te ondernemen zijn nodig voor realisering van de sociale en maatschappelijke agenda’s en ook om onze identiteit vast te kunnen houden.

Daarom is ons verkiezingsmotto: Een stabiele, principiële en zakelijke koers. In het onderstaande verkiezingsprogramma wordt dit motto nader uitgewerkt.

Gemeenteraadsverkiezingen
2018-2022