Algemeen Belang heeft in de afgelopen raadsvergadering het college gevraagd naar de lokale gevolgen van de PAS-uitspraak van de Raad van State. In Nederland is er te veel stikstof. Dat zorgt voor problemen in de natuur en tast de gezondheid van mensen aan.

De lokale partij maakt zich grote zorgen hoe het nu verder moet nu het erop lijkt dat veel (bouw)plannen in de gemeente Elburg niet verder kunnen. Als grootste zondebok wordt door enkele Haagse partijen de landbouw genoemd. Beert van Loo: “Nederland heeft zich met strikte stikstofberekeningen klem gezet. Het ontbreekt in Den Haag aan gezond boeren verstand.”

“Daar word ik boos en verdrietig van, ” gaat hij verder, “temeer dat er al zoveel stikstof gereduceerd is de laatste 10 jaar. Het kan niet zo zijn dat een sector die veilig voedsel produceert de nek wordt omgedraaid. De partij heeft het college verzocht ervoor te zorgen dat niet alle (bouw)plannen in Elburg komen stil te liggen en allen die dit raakt tijdig en voldoende te informeren.”

Het college van B&W deelt de zorgen van Algemeen Belang en vreest voor vertraging voor bijvoorbeeld het bedrijventerrein Broeklanden en woningbouwprojecten zoals De Dijkjes en de Paterijstraat in Elburg. De precieze lokale consequenties zijn nog niet in beeld. Het college van B&W hoopt dat de Regering spoedig met een oplossing komt.

Algemeen Belang blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.