DOE-democratie… Ik doe + jij doet = wij doen!

Participatiesamenleving

Algemeen Belang wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk en kunnen er allerlei redenen zijn waarom ‘gewoon meedoen’ lastig kan zijn.

We leven tegenwoordig in een participatiesamenleving of  doe-democratie. Er wordt van ons verwacht dat wij steeds meer verantwoordelijkheid nemen over ons eigen leven en de omgeving waar we wonen. De landelijke overheid treedt steeds verder terug en de gemeente heeft steeds meer alleen nog maar een faciliterende rol.

Maar wat als je niet in staat bent om die verantwoordelijkheid te dragen of de regie op je eigen leven te voeren en er in jouw omgeving geen mensen zijn die  kunnen helpen? Algemeen Belang wil (particuliere) initiatieven in het kader van zorg en armoedebestrijding, zoals mantelzorg, voedselbank, ouderenzorg en initiatieven van zorg op maat, door de gemeente worden ondersteund.