Er gaat geen dag voorbij; we staan er mee op en gaan ermee naar bed. Albert Nagelhoud uit ’t Harde is duidelijk; “Boeren staken niet. Eerst moet het bedrijf worden gerund en het vee verzorgd. Daarna wordt er ruimte gemaakt voor de acties. Het kost de boeren veel, maar de zorg is groot. We voelen ons in de steek gelaten en beslist niet begrepen. Er wordt over ons besloten zonder dat er wordt gekeken wat dit voor ons werkelijk betekend.”

Naast de vele landelijke acties willen de boeren in onze gemeente ook de plaatselijke politiek laten weten wat er aan de hand is. Voorzien van een aantal tractoren trokken de boeren maandagavond naar het gemeentehuis in Elburg waar Albert namens de vooral jonge agrariërs het woord voerde.

De kern van het probleem is dat wordt verondersteld dat de uitstoot van stikstof te hoog is en dat dit wordt veroorzaakt door de landbouw. Maar er is nog weinig duidelijkheid. Er zijn nauwelijks feitelijke meetgegevens en de nauwkeurigheid van deze gegevens staat ter discussie. Ondertussen worden er op basis van deze meetgegevens wel maatregelen doorgevoerd die verregaande consequenties hebben voor de boeren.

Als samenleving hebben we een probleem en zien op korte termijn geen oplossing. De snelste en meest haalbare klap is om over de ruggen van de boeren een oplossing te forceren door stikstof af te nemen. Boeren worden op dit moment opgeofferd om de economie draaiende te houden. “Wat ons betreft is de balans volledig zoek als we zien dat bijv. Schiphol c.q. Lelystad met uitbreiding bezig is en wij zo zwaar worden getroffen. Wij hebben al bewezen dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben geïnvesteerd in duurzame oplossingen en ammoniak reductie, zetten ons volop in voor dierenwelzijn en samen onderhouden we het buitengebied. Wij zijn een beroepsgroep die al veel hobbels heeft genomen en roepen de politiek op om samen met ons te zoeken naar oplossingen. Stop met het bedenken van ad hoc oplossingen die de boeren in hun voortbestaan bedreigen en dus op lange termijn niet haalbaar zijn”, aldus een verontwaardigde Albert Nagelhoud.

Beert van Loo (fractie Algemeen Belang) heeft deelgenomen aan de actie Den Haag; “Het gaat om de leefbaarheid in alle kernen binnen de gemeente Elburg. Hierbij zijn de agrarische bedrijven niet weg te denken. Ook lokaal moeten we de boeren waar mogelijk steunen.”

Albert Nagelhoud heeft ook een duidelijke boodschap voor en uitnodiging aan de inwoners van de gemeente Elburg; “Ga niet mee met de waan van de dag en alles wat er in de media over boeren wordt gezegd. Steun ons werk, kom kijken wat we doen en waar het werkelijk om gaat.”  

De oproep van de boeren aan de gemeenteraad was duidelijk; “Het gaat ook om de toekomst en de mogelijkheden voor de boeren in onze eigen gemeente. We hebben tonnen geïnvesteerd! Op dit moment moeten we duurzaamheidsinvesteringen doen die niet terugverdiend kunnen worden. We  hebben op deze wijze geen toekomst. Over een tijdje loopt er geen koe meer in onze gemeente rond. Laat onze gemeente dit gebeuren? Blijven wij kijken naar de landelijke overheid of voelen we ons allemaal verantwoordelijk? Geef de signalen van onze boeren naar de landelijke partijen. Gebruik je netwerken en steun ons.”

De gemeenteraad heeft de uitnodiging van Albert Nagelhoud om zijn boerderij te bezoeken en daar het gesprek met de boeren voort te zetten van harte aangenomen. Onze boeren willen verder en op zoek naar verantwoorde producten. Als Nederland lopen we voorop als het gaat om de kwaliteit van producten en innovaties in de agrarische sector. Daar zijn wij samen met onze boeren trots op en willen dat ook in de toekomst nog kunnen zeggen.