Algemeen Belang wil een cultuuromslag bij handhaving van regels. Aanleiding is de forse stijging van het aantal boetes in het laatste jaar ten opzicht van het begin van deze raadsperiode. De partij krijgt steeds vaker signalen dat bij handhaving ‘de regels’ en niet ‘de inwoners’ centraal staan. Dat moet volgens de partij andersom. Bij alle dienstverlening, dus ook bij de handhaving, hoort ‘de inwoner’ centraal te staan. Om dit te bereiken is er een cultuuromslag nodig bij de lokale handhaving. Voor Algemeen Belang is dit een belangrijk verkiezingsthema, aldus Gertwin Visscher van de partij.

Algemeen Belang maakt zich zorgen over het forse aantal boetes en aanschrijving in de gemeente Elburg, gaat Agaath de Weerd verder. De partij heeft de Elburgse handhavingscijfers vergeleken met die van vergelijkbare gemeenten in de regio. Daaruit blijkt dat het aantal opgelegde boetes en aanschrijvingen in de gemeente Elburg buitensporig hoog is. In de Vesting van Elburg alleen al worden jaarlijks circa 850 boetes per jaar uitgedeeld. Ook nam in 2016 het aantal het aantal parkeerboetes weer toe. Dit terwijl het aantal parkeerboetes landelijk afneemt zoals af te leiden uit de onderstaande grafiek.


Het gaat veelal om kleine overtredingen, die met een goed gesprek opgelost hadden kunnen worden, vertelt Agaath de Weerd. Bij de partij kloppen steeds vaker inwoners aan die hiermee in aanraking komen. Zo jagen we de inwoners de Vesting uit en gaan zij voortaan elders hun boodschappen doen, is de zorg van de partij. De huidige aanpak leidt tot veel onvrede en baart de partij zorgen.

De partij wil toe naar een klantgerichte toezicht en handhaving. Bij de kunst van handhaven gaat het om oplossingsgericht handelen. De partij ziet de ambtenaar die is belast met de lokale handhaving als een belangrijke arbiter in de woonomgeving. Het gaat dan niet alleen om een aardige opstelling, maar dit vraagt om een aanpak die normconform gedrag mogelijk maakt of liever nog vergemakkelijkt. Zo nodig moeten regels worden bijgesteld. Daarom vraagt Algemeen Belang in haar verkiezingsprogramma aan de gemeente om de burger centraal te stellen en niet de regels.