De fracties van Algemeen Belang (AB) en CDA in de gemeenteraad van Elburg maken zich zorgen over de samenwerking met de voetbalclubs bij het alcoholmatigingsbeleid. Zij dienen  maandag 5 maart een motie in over verantwoord alcoholgebruik. De aanleiding is de noodkreet van de drie voetbalverenigingen in de gemeente Elburg over de handhaving van het alcoholverbod. De verenigingen zijn het niet eens met een opgelegde ‘drankboete’.

De fracties hebben met de clubs in Elburg, Doornspijk en ’t Harde gesproken. Gertwin Visscher namens de fractie van Algemeen Belang: ‘Er zijn boetes opgelegd voor het schenken van alcohol, omdat er geen legitimatiebewijs werd getoond. Via een mystery guest is de overtreding uitgelokt. Algemeen Belang vindt dat die vorm van controle niet past bij de goede samenwerking die er is met de voetbalverenigingen.’

Begin 2016 hebben de drie voetbalverenigingen een convenant gesloten met de gemeente over verantwoord alcoholgebruik. AB en CDA hebben in 2013, samen met de fractie van ChristenUnie, om dit convenant gevraagd. Cees Dijkhuizen van CDA Elburg: ‘Vrijwilligers bij de verenigingen zetten zich in om de regels na te leven. De afspraak is dat de gemeente hen hierbij ondersteunt. Je bereikt meer door te werken op basis van onderling vertrouwen.’

De verenigingen vragen de gemeenteraad om uit te spreken welk beleid men voor ogen had. AB en CDA onderstrepen het belang van het gezamenlijke convenant en vragen het college van B&W eerst met de verenigingen in gesprek te gaan over de resultaten van de samenwerking tot nu toe. De gemeenteraad wil vervolgens zo spoedig mogelijk in gesprek over een evaluatie van het convenant.