Openbaar groen is voor iedereen belangrijk. Voor velen is het een verlengstuk van de eigen tuin en/of de woning. In de afgelopen jaren is flink bezuinigd op de kwaliteit van het onderhoud. Algemeen Belang is blij dat hierin nu verandering gaat komen en er weer geïnvesteerd kan worden in het onderhoud van de openbare ruimte.

“Het is onze wens om de gezondheid en het welbevinden van de inwoners te bevorderen. Goede wandelpaden en meer bankjes voor de ouderen.  Speeltuinen met kwalitatief goede speeltoestellen zodat de veiligheid van de jongeren is gegarandeerd. Iedereen moet kunnen genieten van de omgeving en moet zich veilig voelen”, aldus Liesbeth ten Have van Algemeen Belang.

In de begroting is structureel een bedrag van € 100.000,– extra opgenomen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Nu het bestrijden van onkruid met chemische bestrijdingsmiddelen is gestopt, mag het kwaliteitsniveau niet achteruit gaan.

“Daarnaast zijn we blij met de individuele mogelijkheden voor inwoners om ook zelf initiatieven te ontwikkelen en te komen met plannen voor de eigen wijk”, aldus Ten Have. De gemeente Elburg is van ons samen! Daar mogen we dus ook samen verantwoordelijk voor zijn!