In Kamperveen is vorige week vogelgriep vastgesteld. De gemeente Elburg is een agrarische gemeente en ligt binnen het crisisgebied.

In de raadsvergadering van 24 november 2014 heeft Algemeen Belang aan burgemeester Frans de Lange gevraagd wat dit betekent voor Elburg en ook om de inwoners hierover te informeren. Algemeen Belang is blij met de wijze waarop dit is opgepakt.

“Wij wilden weten op welke wijze het gemeentebestuur van Elburg de ontwikkelingen rond de vogelgriep volgt en ook dat het gemeentebestuur in zulke situaties zichtbaar is voor de inwoners van onze gemeente”, aldus Beert van Loo van Algemeen Belang.

Onder de inwoners leven veel vragen, zoals ‘Wat betekent dit voor mijn hobbydieren? Is de vogelgriep ook besmettelijk voor mensen? Moeten omwonenden ook maatregelen treffen?’ Daarom is het belangrijk dat inwoners hierover worden geïnformeerd en weten waar ze met hun vragen terecht kunnen.

Algemeen Belang is blij dat de burgemeester hiervoor vanaf maandag een ook informatiepagina heeft geopend op de gemeentelijke website met een link naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken (NVWA). Via deze link kunnen inwoners informatie krijgen over veel gestelde vragen over de vogelgriep.

In de gemeente Elburg gaat het om één pluimveehouder met 156.000 legkippen. De burgemeester heeft contact gezocht met deze agrariër, die volgens de burgemeester positief is over het verdere verloop van de vogelgriep. Uit nieuwe onderzoeksresultaten blijkt ook dat het ook de goede kant op gaat voor deze agrarische sector. Alle 32 bedrijven binnen het crisisgebied van 10 km zijn gecontroleerd en hier is verder geen vogelgriep meer aangetroffen.

De hele zaak staat onder regie van de NVWA van het Ministerie van Economische zaken. Zij pakken de zaak in regionaal verband aan, waarin ook onze burgemeester participeert. Daarnaast is er ook contact gezocht met de buurgemeenten om op de hoogte te zijn van de meest recente stand van zaken.