Door Liesbeth ten Have en Agaath de Weerd

Inspirerende ontmoetingen met bijzondere mensen en enthousiaste verhalen

De middag begon in wijkontmoetingscentrum ’t Huiken waar wij gastvrij werden ontvangen door vrijwilligers Wilma en Marieke, Jos Peute, voorzitter van het wijkcomité, majoor Wubbema van het Leger des Heils en Marja, Lizet en Margriet van stichting Wiel. Al tijdens een korte presentatie van een onderzoek naar de verwachtingen van wijkbewoners over de wijkontmoetingscentra ’t Huiken en de Voord ontstond er een geanimeerd gesprek tussen alle aanwezigen. Het ging vooral over de toegevoegde waarde van de wijkontmoetingscentra en de mix aan activiteiten voor de verschillende groepen deelnemers.

Bij de activiteiten staan ontmoeting, bewegen, educatie of een mix daarvan centraal. Zo is er een kookclub voor kids van 6-12 jaar die het Leger des Heils en stichting Wiel samen organiseren, een scootmobiel brigade, knutselclub , ‘De Ontmoeting’ een kookclub voor inwoners met een GGZ achtergrond en zijn er natuurlijk de inloopmomenten voor iedereen die gewoon zin heeft in een lekker bakkie koffie en een praatje. Ook is er volop ruimte voor initiatieven uit de wijk. Bijvoorbeeld het opzetten van een speelgoeduitleen en zijn er gesprekken met de visvereniging, de gemeente en het waterschap om te kijken of de vijver in de wijk geschikt gemaakt kan worden voor een kids-visclub.

In tegenstelling tot de andere 4 wijkontmoetingscentra is WOC ’t Huiken niet gekoppeld aan een zorgcentrum. Dat werd duidelijk toen wij ons werkbezoek vervolgenden bij WOC Jeanne d’Arc in ’t Harde. We werden ontvangen met koffie en koekjes die waren gemaakt door leerlingen van de gelijknamige school in de buurt. Een deel van de bezoekers die dagelijks komt, heeft een zorgindicatie en het kan niet anders dan dat daar in het programma rekening mee wordt gehouden. Zo wordt er bijvoorbeeld na de warme maaltijd altijd een rustmoment ingelast. Tijdens ons bezoek was een groep bezoekers onder de bezielende leiding van een docente en vrijwilliger aan het tekenen en schilderen. Dat het wijkontmoetingscentrum belangrijk is voor deze bezoekers werd ons wel duidelijk gemaakt. In de korte gesprekjes met de creatievelingen vertelden zij uit te kijken naar het wekelijkse bezoek aan de Jeanne d’Arc vanwege de gezelligheid, het contact met de andere bezoekers en als extraatje dan ook nog de ontdekking dat het leuk en ontspannend is om te tekenen of te schilderen en iets te maken.

Bij WOC Jeanne d’Arc schoof naast een begeleidster en vertegenwoordiger van het wijkcomité ook de wijkverpleegkundige van Icare aan bij het gesprek. Zij onderschrijft het belang van de wijkontmoetingscentrum in de wijk. Het heeft een verbindende functie in het dorp en biedt de zorgorganisaties de mogelijkheid om cliënten door te verwijzen naar en te begeleiden bij een zinvolle dagbesteding in de eigen woonplaats. Een gekoesterde wens is nog wel dat er ook in ’t Harde activiteiten komen voor inwoners met dementie. Deze groep is nu nog aangewezen op dagbesteding in de Voord.

Het is ons wel duidelijk… De wijkontmoetingscentra vervullen een belangrijke rol in onze gemeente en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. De medewerkers bruisen van de creativiteit en plannen en werken in toenemende mate samen met de wijkcomités, het Leger de Heils, kerken en zorgorganisaties.

Onder de indruk van het enthousiasme bij de professionals en vrijwilligers, vol van ideeën en meer dan genoeg stof tot nadenken en bespreken zijn wij weer naar huis gegaan. Wij kunnen iedereen aanraden om eens een bezoek te brengen aan één van onze wijkontmoetingscentra. Er valt voor iedereen wel wat te beleven. Meer informatie is te vinden op:

Jeanne d’Arc : http://www.dorpscomiteoptharde.nl/programmaboekje-jeanne-darc-83418.html

’t Huiken : https://www.facebook.com/wocthuiken/

De Voord : http://www.zorgverlening-hetbaken.nl/zorg/ontmoeten/WOC%20De%20Voord/

Nieuwe Feithenhof : http://www.wzuveluwe.nl/locaties/elburg/

Hart van Thornspic : https://www.facebook.com/Wijkontmoetingscentrum-Hart-van-Thornspic-815317928535378/?fref=ts

Agaath de Weerd en Liesbeth ten Have hadden op 2 wijkontmoetingscentra inspirerende ontmoetingen met bijzondere mensen en hoorden tal van enthousiaste verhalen.

Wijkontmoetingscentrum 6 Wijkontmoetingscentrum 7 Wijkontmoetingscentrum 8