Algemeen Belang heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W over het Jumbo-besluit om langparkeerders te weren van hun terrein en de parkeersituatie aan deze zijde van de Vesting.

Tal van inwoners van de Vesting parkeren hun auto op het parkeerterrein nabij de Jumbo Elburg aan de Zwolscheweg en hebben middels een briefje achter hun ruitenwisser moeten vernemen dat dit per 1 augustus niet meer is toegestaan. Deze inwoners voelen zich door dit briefje overvallen! Algemeen Belang wil weten of het college hierbij is betrokken geweest, of het Wijkcomité voor de Vesting hierin is gekend en welke gevolgen dit heeft voor de parkeersituatie aan de Westzijde van de Vesting, aldus Gertwin Visscher van Algemeen Belang.

Algemeen Belang zich zorgen over het parkeertekort aan deze zijde van de Vestging op het moment dat er op het ‘t Schootsveld aan de overzijde van het Jumbo terrein evenementen worden georganiseerd, zoals de weekmarkt, beachvolleybal, kermis.

Deze situatie zorgt voor onrust onder de inwoners en onder ondernemers in de Vestging. De benodigde parkeercapaciteit voor winkelend publiek, toerisme en inwoners moet ook aan deze zijde van de Vesting voldoende zijn. De ondernemers in onze vesting ondervinden hierdoor anders verlies aan inkomsten, omdat hun klanten anders doorrijden door gebrek aan parkeerruimte!. Ook de bewoners van de Vesting en hun bezoekers ondervinden ernstige overlast.

Het is zo 1 augustus! Wij willen daarom dat het college spoedig met een plan komt om deze situatie op te lossen, geeft Visscher aan.