Elburg – De gemeenteraad van Elburg is het unaniem eens: Het college gaat een brief sturen naar het kabinet om de noodklok te luiden en ze te wijzen op de noodzaak en de urgentie om het verbod op lachgas op te nemen in de Opiumwet. De motie, die werd ingediend door Algemeen Belang, werd maandagavond unaniem aangenomen door de raad en gesteund door het college.

Erik Land: ‘’Het is inmiddels duidelijk hoe schadelijk het gebruik van lachgas kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan de toename van het aantal ongevallen waarbij lachgas een rol heeft gespeeld, maar ook de gevolgen met betrekking tot verslaving en overlast. “

Het gebruik van lachgas is op dit moment nog legaal. Het kabinet heeft in 2019 aangekondigd een verbod te willen op lachgas, maar dit verbod is er tot op heden nog steeds niet officieel. Op dit moment is het besluit in Den Haag uitgesteld tot het voorjaar van 2023, omdat de handhaving niet is opgenomen in de begroting. Dit vindt de gemeenteraad van Elburg te lang duren. Vandaar deze dringende oproep aan het kabinet. “Deze rommel moet zo snel mogelijk officieel verboden worden!”, zegt Land resoluut: ‘’Fijn dat de andere partijen en het college hier hetzelfde instaan!”.

Burgemeester Rozendaal geeft aan dat de gemeentes op de Noord-Veluwe al enige tijd bezig zijn met het vragen van aandacht voor een verbod op lachgas en andere (designer)drugs. Het college steunt de oproep dan ook van harte en deed gelijk een toezegging: “We gaan de brief ook sturen namens de 6 andere gemeentes op de Noord-Veluwe, zodat we samen een krachtiger signaal afgeven richting het kabinet”.

De gemeenteraad van Elburg gaat in het najaar verder doorpraten over hoe er wordt omgegaan met lachgas en andere drugs in de gemeente.