Elburg – Onlangs stuurden de lokale muziekverenigingen Concordia, Excelsior, Juliana en TOG de Elburgse gemeenteraad een brandbrief. In deze brief uiten de gezamenlijke muziekverenigingen opnieuw hun zorg over het voortbestaan van enkele muziekverenigingen. De financieel noodlijdende muziekverenigingen krijgen de begrotingen ten behoeve van de exploitatie nauwelijks meer rond.

Het nieuwe college zal de komende jaren zal het subsidiebeleid in Elburg vernieuwen. Wat Algemeen Belang betreft moeten de muziekverenigingen meegenomen worden in dit traject.  Burgerraadslid René Rozeboom: “Muziekverenigingen spelen een grote rol bij evenementen in onze kernen. Zonder muziekverenigingen zouden deze activiteiten niet in de huidige vorm doorgaan. Verenigingen vervullen een belangrijke verbindende rol en zijn niet weg te denken uit onze gemeente.”

Daarom roept Algemeen Belang het college op om de muziekverenigingen te betrekken bij het herijken van het subsidiebeleid.