Elburg – Op 22 november is er op parkeerplaats ‘Het Schootsveld’ een bestelauto in brand gestoken. Opnieuw een bericht van overlast, brandstichting of vernieling. In het afgelopen jaar is er al meerdere malen sprake geweest van overlast op het Schootsveld, het ‘Neerlands Bergje’ en langs de havenkade. Ook in de andere kernen is de overlast de laatste maanden toegenomen. Reden voor Algemeen Belang om opnieuw aandacht te vragen voor de problematiek.

De overlast die inwoners ervaren is Algemeen Belang al veel langer een doorn in het oog. Daarom is er al eerder dit jaar, bij de behandeling van de Kadernota in juli van dit jaar, door Algemeen Belang en CU aandacht gevraagd voor deze overlast. Er volgde toen een toezegging dat er dit najaar een gesprek met BOA’s, politie en straathoekwerk zou plaatsvinden. Helaas is het niet gelukt om zo’n gesprek te organiseren.

Lennart Oosterloo: ‘Ondertussen blijven de signalen van overlast de Algemeen Belang fractie bereiken. En die meldingen laten ons niet koud! We maken ons zorgen, ook omdat de overlast structurele vormen aanneemt en steeds gewelddadiger lijkt te worden. Het in brand steken van een bestelbus van een hardwerkende ondernemer is het zoveelste incident.’

De fractie van Algemeen Belang vraagt zich af of de gemeente de zaak nog onder controle heeft en welke rol de raad kan hebben bij het voorkomen van dergelijke overlast, bijvoorbeeld door het aanscherpen van de kaders. ‘Samen met de hulpdiensten en straathoekwerkers moeten we als gemeente er alles aan doen om deze overlast te voorkomen. Daarnaast moeten we hard optreden tegen deze groep vernielers. Er is namelijk geen enkel excuus voor het vernielen van de eigendommen van een ander. Als we als gemeenteraad iets kunnen betekenen in deze zaak horen we het graag. We willen geen Rotterdamse taferelen in Elburg!’, besluit raadslid Erik Land.

 

 

 

Foto: De Loermeeuw