Op 27 oktober 2021 stond een belangrijke vergadering op de agenda, namelijk de installatie van de Jeugdraad 2021-2022.

De gemeenteraad van Elburg heeft op  woensdag 22 nieuwe enthousiaste collega’s mogen begroeten Het zijn kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar die de komende maanden als Jeugdraadslid gaan dromen over wat zij willen veranderen, verbeteren voor de gemeente Elburg. En niet alleen dromen, zij gaan ook vergaderen en in gesprek met inwoners en raadsleden over de manier waarop zij hun droom kunnen verwezenlijken.

Eerst hebben de Jeugdraadsleden van het jaar 2020 – 2021 het stokje over aan de nieuwe Jeugdraadsleden overgedragen Er vonden toespraken plaats en de nieuwe Jeugdraadsleden werd officieel geïnstalleerd, ondertekenende een contract en kregen een oorkonde. Ook gingen ze direct met een creatieve workshop aan de slag om hun droom te visualiseren. De vergadering werd voorzien van lekkere hapjes en drankjes, er waren poffertjes en ijsjes.