Oostendorp – Op 16 maart is het weer zover, de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Elburg. De komende weken stellen we de top 10 kandidaten van onze partij aan u voor.

Kandidaat 10 is Jan Daalmeijer, Oostendorper in hart en nieren.

Jan Daalmeijer: ‘Algemeen Belang staat voor:
Stimuleren van het verenigingsleven’
Algemeen Belang draagt de verenigingen binnen onze gemeente een warm hart toe. Een georganiseerde vorm van ontspanning, bijvoorbeeld in de vorm van sport of muziek, is bijzonder belangrijk. Verenigingen vormen het cement in onze maatschappij. Zo zijn ze vaak een plek waar problemen, groot en klein, worden gezien en zo mogelijk worden aangepakt.
Daarom zal Algemeen Belang Elburg altijd blijven vechten voor de subsidieverlening aan de verenigingen. Dit geldt ook voor het behoud en de ontwikkeling van goede sport- en verenigingsgebouwen.