’t Is weer voorbij die mooie zomer is een Nederlandse hit, die ieder jaar weer klinkt aan het einde van de vakantieperiode en als wij weer aan het werk moeten. En een mooie zomer dat was 2018 zeker voor jong en oud, die volop konden genieten van zon, zee en strand!

Het warme weer zorgde ook voor talloze grote en kleine problemen. Smeltend asfalt, dode vissen die bezweken door het warme water of door blauwalg, drooggevallen rivieren en een dreigend watertekort. De boeren waren druk om hun vee zo veel mogelijk te ontlasten en hun oogsten veilig te stellen. Algemeen Belang betreurt het standpunt van de Minister van Landbouw dat boeren geen compensatie krijgen voor de schade die zij hebben door deze enorme droogte!

Het Klimaat verandert, dat is voor iedereen duidelijk. De opwarming zet door! Winters worden natter, zomers worden droger en extreme regenbuien komen vaker voor. Deels moeten wij hiermee leren omgaan, maar ook zijn er maatregelen nodig om de gemeente leefbaar te houden. Het helpt ‘niet echt’ als de regering in Den Haag de gemeenten ineens verplicht om gasloos te bouwen, zonder dat betaalbare alternatieven zijn uitgewerkt. Dit leidt tot onzekerheid en oponthoud in de woningbouwproductie en is schadelijk voor de economie. Het dwingt partijen wel om hiermee nu volop aan de slag te gaan. Algemeen Belang wil zich inzetten voor betaalbare energiebesparende maatregelen. Naast gevelisolatie, zonne-energie, warmtepompen kunnen wij ook niet meer om de windenergie heen. Onze eigen gasvelden raken uitgeput en om niet afhankelijk te worden van gas- en olie leverende Staten is het gewenst de energievoorzieningen lokaal in orde te maken.

Oud én jong zorgen gezamenlijk voor vitale en toekomstbestendige kernen, zoals een bruisend kerk- en verenigingsleven. Er zijn op dit moment onvoldoende betaalbare (huur- en senioren)woningen en waardoor er ook geen doorstroming is. Het toezien dat inwoners geen passende woningen kunnen vinden of om die reden moeten uitwijken naar andere gemeenten is voor Algemeen Belang niet aanvaardbaar. Graag horen wij ook uw verhaal als dat aan de orde is!

De gemeente Elburg beschikt over voldoende woningbouwlocaties in alle kernen. Algemeen Belang wil dat er gas wordt gegeven op de woningbouwproductie. Ook particuliere plannen voor starters en ouderenzorg moeten welwillend worden beoordeeld. De gemeentelijke organisatie moet klaar staan om marktpartijen en inwoners die daarin willen investeren, te ondersteunen.