Blie daj d’r bint, zegt de voorzitter van het dagelijkse bestuur van Dorpshuis de Deel Henk Vrijheid als de fractie van Algemeen Belang aanschuift bij de bestuursvergadering op donderdagavond 15 februari 2018. Een lange tijd geleden is het bestuur door de gemeente Elburg geïnformeerd over het nieuwe accommodatiebeleid en sindsdien heeft men niets meer van de gemeente vernomen.

Er is verder onzekerheid over de kostenvergoeding voor het grootschalige onderhoud. Wij willen investeren in duurzaamheid en moet er een tussenwand in het gebouw worden vervangen, gaat de penningmeester Klaas van Zalk verder. Hiervoor is er een actielijst bij de gemeente ingediend, maar hierop wordt niet gereageerd en daardoor stagneert de zaak bij het dorpshuis.

Het dagelijkse bestuur van Dorpshuis de Deel komt iedere maand bij elkaar om het functioneren van het Dorpshuis zo goed mogelijk te laten verlopen. We doen een rondje en alle bestuursleden zijn al sinds jaar en dag actief, doen dit met passie en voelen zich hiervoor verantwoordelijk. Iemand moet het doen, omdat we deze voorziening anders verliezen voor onze kern.

Er is een goede sfeer in het bestuur en dat is het geheim waarom wij dit volhouden, vertellen Ineke Sneller en Roel Schra. Ieder jaar wordt er volgens de statuten een ledenvergadering gehouden. De opkomst is helaas erg mager, maar daaruit concludeert het dagelijkse bestuur dan maar dat de leden tevreden zijn over het gevoerde beleid. Op de agenda vanavond staat de herverkiezing van Henk Vrijheid en hij besluit waar wij zijn om de voorzittershamer vooralsnog niet uit handen te geven.

Het bestuur praat met de fractie van Algemeen Belang over het accommodatiebeleid waarover veel onduidelijk is, zo blijkt wel in het gesprek. Algemeen Belang zegt toe dat zij hierover vragen gaat stellen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, zodat het bestuur van dit prachtige dorpshuis zo spoedig mogelijk over de stand van zaken wordt geïnformeerd.