Elburg – Tijdens de ledenvergadering is Henk Wessel gekozen als de lijsttrekker van Algemeen Belang. De aanwezige leden kozen unaniem voor de 58-jarige wethouder financiën en economische zaken. Voorzitter Lammert Vinke is tevreden met de keuze voor Wessel: ‘Met deze keuze kiezen de leden van de grootste lokale partij van de gemeente Elburg voor een stabiele, principiële en zakelijke koers.
Henk Wessel is blij met het in hem gestelde vertrouwen en kijkt vast vooruit naar de komende periode: ‘Na de zomervakantie gaan we samen met onze leden en andere geïnteresseerden ons verkiezingsprogramma uitwerken aan de hand van 5 thema’s: ‘Ruimte voor ondernemen’, ‘behoud eigenheid en leefbaarheid van de kernen’, ‘een veilige leefomgeving’, ‘iedereen doet mee’ en ‘bouwen en wonen’.’
Lijsttrekker Wessel vervolgt zijn verhaal: ‘Tijdens de komende verkiezingsproces zal je vooral van partijen horen wat er allemaal anders moet, maar alle veranderingen zijn zeker geen vooruitgang. We maken ons als Algemeen Belang zorgen over de politieke chaos in Den Haag, iedereen schreeuwt door elkaar, maar men lijkt te vergeten dat er ook nog bestuurd moet worden. In Elburg wil Algemeen Belang in grote lijnen de huidige koers voortzetten: de financiën op peil houden en zorgen voor lage lasten en sluitende gemeentefinanciën.’
Van Wessel moet ook de schop in de grond: ‘Er moet meer ingezet worden op het bouwen van woningen voor jong en oud in alle kernen, en er moet worden gewerkt aan de leefbaarheid van bijvoorbeeld de kern Doornspijk.’ Daarnaast is Algemeen Belang van mening dat we in Elburg niet het groenste jongetje van de klas moeten zijn: ‘We moeten niet denken dat alle energieproblemen kunnen worden opgelost door onze mooie omgeving en natuur te vervuilen met zonneparken of windmolens.’
Tenslotte doet Wessel nog een oproep: ‘Dit zijn zomaar een paar onderwerpen waar we ons de komende jaren hard voor willen maken.’ Misschien heeft u zelf ook nog goede ideeën of wilt u uw mening met ons delen. Neem gerust contact met ons op, bij voorkeur voor 1 oktober!