‘Hart van Thornspic’ in Doornspijk bestaat 10 jaar!

Deze week worden er de hele week activiteiten georganiseerd in het ‘Hart van Thornspic’. Dit Woonzorgcentrum bestaat namelijk 10 jaar. Naast activiteiten voor de bewoners van de 45 appartementen zijn op diverse momenten in de week ook andere ouderen welkom voor allerlei activiteiten, waar ontmoeting en gezelligheid centraal staan.

Algemeen Belang wil graag alle bewoners, gebruikers, instellingen en de bibliotheek van harte feliciteren met deze mijlpaal.

Als partij zijn we dankbaar en ook best een beetje trots dat onze informatieavond destijds op 15 januari 2001 in dorpshuis De Deel het begin is geweest van deze prachtige voorziening in Doornspijk. Commissaris van de Koning, Cornielje, heeft op 24 mei 2007 de opening verricht.

Ouder kunnen worden met zorgondersteuning in je vertrouwde woonomgeving. Nogmaals van harte gefeliciteerd!!