Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft in armoede. De fractie van Algemeen Belang wil weten hoe de situatie in Elburg is en heeft daarom tijdens de raadsvergadering van maandag 4 november een voorstel ingediend, waarin het college de opdracht krijgt de kinderarmoede in de gemeente te onderzoeken. De motie is bijna unaniem aangenomen; helaas stemde alleen de fractie van het CDA tegen.

‘Het is triest, 1 op de 9 kinderen in armoede. Gemiddeld zitten dus in elke schoolklas 2 of 3 kinderen die onder de armoedegrens leven’, zegt Freek van der Heide, raadslid van Algemeen Belang. ‘Deze kinderen krijgen bijvoorbeeld geen drie maaltijden per dag, geen goede winterjas, geen lidmaatschap van een sportclub. Als dat landelijk het geval is, dan kun je je afvragen hoe dat lokaal is.’

Van der Heide legt uit hoe het onderzoek er moet komen uit te zien. ‘Kinderen en jongeren tot 18 die het gevoel hebben dat ze in een financieel moeilijke situatie leven, kunnen via een website anoniem aangeven hoe hun leven er uitziet. Aan de antwoorden kunnen we zien of er in Elburg inderdaad kinderen zijn die onder de armoedegrens uitkomen. Als dat zo is, moet de gemeenteraad vervolgens in gesprek over de vraag wat deze antwoorden zeggen over ons minimabeleid.’

De gemeente Elburg heeft weliswaar een tamelijk goed uitgerust minimabeleid, maar het is belangrijk om te inventariseren of de gemeente wel op de goede weg is. ‘Hebben de kinderen en jongeren in de gemeente Elburg wel voldoende profijt van dat minimabeleid? Dit onderzoek biedt een unieke kans om de kinderen daarover zelf aan het woord te laten. Juist dat is een groep die we in verband met dit onderwerp nooit horen.’

Dit voorjaar voerde de nationale Kinderombudsman een dergelijk onderzoek naar kinderarmoede uit. ‘We dachten: als het landelijk kan, dan moet het lokaal toch ook kunnen’, zegt Van der Heide. ‘We hebben contact gezocht met het Verwey-Jonker Instituut, dat het onderzoek voor de Kinderombudsman heeft opgezet. De onderzoekers kunnen en willen ons helpen om het onderzoek aan te passen aan de lokale situatie.’ Een bijkomend voordeel: het onderzoek kost de gemeente Elburg niets, omdat het onderzoeksinstituut voor dergelijke hulpvragen een eigen budget heeft. Volgens wethouder Krooneman kan dit onderzoek begin volgend jaar worden aangevangen.