Algemeen Belang wil ook dat verenigingen geld kunnen lenen voor energiebesparende maatregelen!

Als we stappen willen maken in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen, in 2050 energieneutraal, moeten we zoveel mogelijk mensen en partijen bereiken. Duurzaamheid vraagt om inzet van ons allemaal.

‘’Algemeen Belang (AB) is dan ook blij met het beschikbaar stellen van een duurzaamheidslening voor woningeigenaren”; aldus Liesbeth ten Have. Woningeigenaren worden gestimuleerd om maatregelen te treffen waarmee zij hun huis kunnen verduurzamen. Door het beschikbaar stellen van deze lening kunnen zij dat ook echt gaan realiseren.

Voor AB is het belangrijk dat ook andere partijen zoals (sport)verenigingen, niet commerciële organisaties, en huurders aan de slag kunnen gaan met het verduurzamen van panden en huizen waar zij gebruik van maken of bezitten.

Wethouder Oosthoek heeft toegezegd om ook voor deze groepen te onderzoeken welke subsidies en maatregelen er al zijn. Ook brengt zij in kaart welke aanvullende maatregelen door de gemeente een extra stimulans kunnen zijn om aan de slag te gaan. Zij komt in de loop van 2017 met een voorstel.