Inwoners hebben bij de gemeenteraad een petitie ingediend, waarin zij het plan voor de Havenstraat 5/5a voor een restaurant, bierbrouwerij, mandenmakerij en een werkervaringsplek voor mensen met een beperking van harte ondersteunen. Algemeen Belang is blij met deze petitie en heeft de raad verzocht dit initiatief opnieuw op de raadsagenda te zetten.

Algemeen Belang staat achter het zorgvuldige horecabeleid voor de binnenstad. In dit prachtige historisch waardevolle gebied moeten wonen en recreatie elkaar niet tegen gaan staan. Dat is wat Elburg zo aantrekkelijk maakt, aldus Gertwin Visscher van Algemeen Belang.

“Wij zijn wel ‘warm’ voorstander van het initiatief voor de Havenstraat 5/5a, omdat er voldoende redenen zijn om af te wijken van het algemene horecabeleid”, geeft Beert van Loo van Algemeen Belang aan. “Het is een bijzonder plan, omdat er wordt gezorgd voor beschutte werkplekken voor mensen met een beperking”, gaat Van Loo verder. “Dit is ook een belangrijke reden waarom veel mensen niet begrijpen dat dit niet doorgaat.”

“De gemeenteraad heeft uitgesproken zeer terughoudend te willen zijn om medewerking te verlenen aan de horecabestemming en als gevolg hiervan ligt deze ontwikkeling nu stil. De verpaupering op zo’n prominente plek in het Havengebied blijft nu voortbestaan, wat schadelijk is voor de cultuurhistorische ambiance van Elburg. Er zijn nu alleen maar verliezers. In de raad heb ik daarom ook gezegd dat het gewijzigde voorstel van de raad een ‘bom’ onder dit plan zou worden”, aldus Beert van Loo.

“Met ingang van 1 januari aanstaande treedt de Participatiewet in werking en is het de bedoeling van de regering dat mensen met een beperking bij reguliere bedrijven gaan werken. Nu zich hiervoor binnen onze gemeente deze initiatiefnemer heeft gemeld mag de raad deze kans niet laten liggen”, geeft Gertwin Visscher aan. Wanneer we over deze beschutte werkplekken met initiatiefnemer goede afspraken kunnen maken, dan zou dit voor Algemeen Belang de kers op de taart zijn. Daarom is Algemeen Belang blij met de ingediende petitie door de inwoners van Elburg  en wil hierover opnieuw met de andere partijen in gesprek. Algemeen Belang heeft de gemeenteraad daarom verzocht om dit onderwerp opnieuw op de raadsagenda te zetten.

Elburg, 29 september 2014