Doornspijk – Een goed bezochte avond in Dorpshuis De Deel geeft aan hoe betrokken de inwoners van Doornspijk zijn bij hun omgeving. “We zijn al twee jaar aan het praten, maar we willen nu toe naar de uitvoering van de plannen. We willen een aanspreekpunt waar we met onze vragen en opmerkingen terechtkunnen en die ons echt verder gaat helpen”, aldus een van de aanwezigen.

Op 8 maart 2021 is er in de gemeenteraad een motie aangenomen. In deze motie is opgeroepen om met voortvarendheid een aantal belangrijke elementen op te pakken uit de visiekaart, die de leefbaarheid van Doornspijk moeten bevorderen.

Deze visiekaart dient als leidraad voor het omgevingsplan Doornspijk, is samen met de inwoners ontwikkeld en heeft als doel om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen.

Zaken als het verbeteren van de veiligheid van de provinciale weg N310 en het werken aan een dorpshart met plaats voor o.a. verenigingen, sporten, cultuur, ontmoeting, winkelen, wonen zijn van groot belang voor de toekomst van Doornspijk. Ook het realiseren van ouderenhuisvesting moet hoge prioriteit hebben.

Agaath de Weerd van Algemeen Belang: “Inmiddels is 4 miljoen gereserveerd om deze plannen te ondersteunen en aan te jagen.” Middels schriftelijke vragen heeft Algemeen Belang het college gevraagd hier meer werk van te maken, door een externe projectleider aan te stellen die met de betrokkenen concrete plannen gaat uitwerken.

Agaath de Weerd: “We moeten niet blijven praten en blijven hangen in het ontwikkelen van visie, we moeten het nu concreet en tastbaar maken. De bewoners begrijpen niet waarom dit zo lang moet duren.”