Elburg – Algemeen Belang is van mening dat uitbreiding van het woongebied langs de Vrijheid geen goed idee is. In de gebiedsvisie Beschermd Stadsgezicht wordt voorgesteld om de Paterijstraat door te trekken naar de Rondweg. Hierdoor wordt de bebouwde kom een klein stukje verlegd en kan er een klein aantal woningen worden gebouwd. Dit plan leidt tot veel weerstand bij omwonenden. Algemeen Belang kan zich vinden in de argumenten van de omwonenden en zal het college adviseren hier niet te gaan bouwen.

Als reactie op de Visie Beschermd Stadsgezicht zijn een groot aantal schriftelijke reacties binnengekomen van bewoners van de Vrijheid, Schokkerstraat, Punterstraat en Botterstraat. Allemaal bewoners die met name voor het open landschappelijke uitzicht hier zijn komen wonen en met de bouw vrezen voor hun uitzicht. Bovendien is men bang voor gevaarlijke verkeerssituaties wanneer de Paterijstraat wordt doorgetrokken naar de Rondweg.

Ook de inspreker tijdens de beeldvormende raadsvergadering van afgelopen woensdag, de heer J. Westerink, was duidelijk in zijn verwoording: “We voelen ons overvallen en zijn geschrokken van de voorstellen zoals die er nu liggen.”

“Het geringe aantal woningen weegt niet op tegen het grote aantal woningen (ca. 100) dat hierdoor belemmerd wordt in hun woonplezier. Dit maakt dat, wat Algemeen Belang betreft, deze woningen elders gebouwd zouden moeten worden”, aldus Lennart Oosterloo, gemeenteraadslid namens Algemeen Belang.

Fractievoorzitter Agaath de Weerd is duidelijk: “Ja, we moeten bouwen. Zo veel als mogelijk! Veel mensen in onze gemeente wachten op een plek om te wonen. Ze lopen vast doordat er geen woningen beschikbaar komen. Toch gaat woningbouw niet ten koste van alles, er zijn grenzen. Hier ligt zo’n grens”.

Algemeen Belang zal bij het vaststellen van de Visie Beschermd Stadsgezicht tegen woningbouw op deze locatie stemmen en het college adviseren op zoek te gaan naar een andere locatie.