In haar jaarlijkse najaarsvergadering stelden de leden van Algemeen Belang de kieslijst en het verkiezingsprogramma vast. In de voorjaarsvergadering van dit jaar kozen de leden Henk Wessel als lijsttrekker. Het bestuur is blij met de vertegenwoordigers vanuit de diverse kernen op de kieslijst, kandidaat raadsleden met diverse achtergronden en een goede combinatie tussen meer ervaren en jongere kandidaten. Hiermee leggen wij de basis voor de toekomst.

De eerste 10 kandidaten zijn: 1. Henk Wessel (Doornspijk). 2. Gertwin Visscher (Elburg), 3. Liesbeth ten Have (Elburg), 4. Beert van Loo (Doornspijk), 5. Agaath de Weerd-Deetman (Elburg), 6. Lennart Oosterloo (’t Harde), 7. Erik Land (Oostendorp), 8. Rene Roozeboom (Doornspijk), 9. Freek van der Heide (Elburg), 10. Jan Daalmeijer (Oostendorp).

Het verkiezingsprogramma 2018 kent diverse pijlers, te weten: ruimte voor ondernemen, behoud van de identiteit van de kernen, veiligheid en zorg voor de medemens. Het Algemeen Belang geeft al jarenlang invulling aan deze pijlers vanuit de herkenbare koers: stabiel, principieel en zakelijk. Financieel gezien houden wij het huishoudboekje als gemeente op orde. Er mag niet meer geld worden uitgegeven dan dat er binnenkomt. Dat klinkt logisch, maar in de huidige situatie betekent dat dat er keuzes gemaakt moeten worden. Door het maken van de juiste keuzes behoren wij als gemeente al jarenlang bij 25% goedkoopste gemeenten (o.a. lage gemeentelijke belastingen) en dat houden wij graag zo.

Daarnaast besteden we tijdens de komende verkiezingen extra aandacht aan de medemens. Zeker in een vergrijzende maatschappij waar steeds meer ouderen en steeds minder jongeren zijn, moeten deze doelgroepen op de gemeente kunnen blijven bouwen.