LijsttrekkerTijdens de ledenvergadering van woensdag 22 mei is Henk Wessel door de leden unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Bestuursvoorzitter Gertwin Visscher is blij dat, juist nu ons land in een aanhoudende recessie verkeert, Algemeen Belang met de keuze van hun politiek leider bij kan dragen aan een Stabiele, Principiële en Zakelijke koers. Henk zijn bestuurservaring, ondernemersgeest en drive voor de publieke zaak is voor de gemeente van groot belang.

Algemeen Belang zal in haar verkiezingsprogramma 4 punten centraal stellen: een gezonde financiële situatie, ruimte voor ondernemen, zorg voor de zwakkeren en het behoud van de identiteit van de kernen. In de najaarsledenvergadering zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld en zullen de kandidaten 2 t/m 9 worden gekozen.

Henk Wessel: “Ik ben blij dat ik opnieuw het vertrouwen van mijn partij heb gekregen, en ik zal er alles aan doen om dit waar te maken, juist in deze lastige periode waarin we allemaal ieder jaar met forse bezuinigingen vanuit den Haag minder te besteden zullen hebben.”

Ik heb in de afgelopen periode gemerkt hoeveel je lokaal en onafhankelijk van de Haagse politiek voor mensen kunt betekenen. Het overhevelen van taken van het rijk naar de gemeenten, zoals AWBZ, participatie en jeugdzorg biedt kansen om onmisbare steun voor mensen die het nodig hebben dichtbij en efficiënter te organiseren.

Wessel: “We moeten blijven werken aan een kleine maar slagvaardige overheid waarbij we onze voorziening op peil willen houden en een schild zijn voor de zwakkeren. Wel zal er steeds meer van de samenleving, u en ik, zelf worden gevraagd.”

Visscher vervolgd: “Wij roepen burgers op mee te denken en ideeën en wensen voor onze verkiezingsprogramma door te geven vóór 1 september op www.algemeenbelangelburg.nl.”

Elburg, 22 mei 2013