In de Raadsvergadering van 8 maart is de visiekaart voor Doornspijk vastgesteld. Deze visie is met inbreng van de inwoners van Doornspijk tot stand gekomen. De visiekaart is de onderlegger voor het nieuw op te stellen ‘Omgevingsplan Doornspijk’ en is ontstaan na uitgebreid overleg met Doornspijkers.

De belangrijkste wensen die de inwoners naar voren brachten zijn meer woningen en appartementen voor ouderen, veiligere oversteekbaarheid van de Zuiderzeestraatweg en de wens voor een echt dorpshart waar sporten, cultuur, verenigingen, ontmoeting, winkelen bij elkaar worden gebracht.

De visiekaart geeft handvatten voor nieuwe ontwikkelingen in Doornspijk. Lennart Oosterloo (Algemeen Belang): “Er zijn nu serieuze partijen geïnteresseerd in realiseren van ouderen huisvesting. Op korte termijn is groot onderhoud nodig aan het dorpshuis en natuurlijk denkt ook de supermarkt na over allerlei ontwikkelingen. Die ontwikkelingen willen we graag stimuleren”. Daarom heeft Algemeen Belang samen met CDA en ChristenUnie met een motie het college opgeroepen deze kansen te pakken. Cees Dijkhuizen (CDA): “Doornspijk is een prachtig dorp met betrokken inwoners. Dat blijkt wel uit de Visiekaart die samen is gemaakt. De energie die er is om het dorp nog mooier te maken willen we graag behouden. We roepen het college op de inzet voor Doornspijk een vervolg te geven”. Han Dickhof (ChristenUnie) geeft aan: “De inwoners hebben aangegeven dat het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Zuiderzeestraatweg de hoogste prioriteit moet hebben. De provincie ziet de noodzaak nog niet dus de gemeente zal zelf het initiatief moeten nemen om de veiligheid te verbeteren.”

Voor Algemeen Belang, CDA en ChristenUnie reden om de motie ‘Samen met inwoners en ondernemers gaan we van visie naar actie’, in te dienen.
De motie is tijdens de raadsvergadering van 8 maart aangenomen met steun van Algemeen Belang, CDA, ChristenUnie en VVD. LEV, PvdA, Elburg Beleid en SGP stemden tegen de motie.