’t Harde – Ruim een jaar geleden stelde Algemeen Belang raadsvragen over de verkeersveiligheid bij het zebrapad op de Eperweg nabij Elim. Er waren zorgen over de verkeersveiligheid van deze oversteekplaats en Algemeen Belang deelde deze zorgen. Het college zei toe hiermee aan de slag te gaan en de situatie met de provincie te zullen bespreken. Op 12 oktober heeft de provincie als eigenaar van deze weg werkzaamheden aan het zebrapad uitgevoerd. Boven de weg zijn verkeersborden aangebracht zodat automobilisten al vanaf een afstand zien dat hier een oversteekplaats is. Ook is deze bebording voorzien van lichtbakken, zodat het zebrapad beter zichtbaar is voor alle verkeersdeelnemers.  

Lennart Oosterloo, raadslid voor Algemeen Belang en inwoner van ’t Harde, is blij met de verbeterde verkeerssituatie. “De onveilige situatie was me al langer een doorn in het oog”, aldus Oosterloo: “Veel kinderen en jongeren durfden hier niet over te steken. Daarom werd de oversteekplaats vermeden en werd er op andere plekken overgestoken. Dat kan niet de bedoeling zijn!”

Toch is de verbeterde zichtbaarheid maar een deel van de oplossing. De echte verandering moet plaatsvinden bij de bestuurder, die ook daadwerkelijk op de rem moet wanneer er mensen staan te wachten voor de oversteekplaats. We gaan er echter vanuit dat automobilisten gewoon even stoppen, nu het zebrapad beter in het oog springt.