Doornspijk – Naar aanleiding van vragen van Algemeen Belang heeft het college besloten meer vaart te zetten achter het daadwerkelijk verbeteren van de leefbaarheid van Doornspijk door het aantrekken van een projectleider.

Raadslid Agaath de Weerd van Algemeen Belang: ‘Er is afgelopen jaren veel en lang gesproken over begrippen als visie en toekomst, nu kan eindelijk gewerkt worden aan concrete plannen.’

Inmiddels zijn er verkennende gesprekken geweest met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verbeteren van leefbaarheid. De vraag die voorligt is welke voorzieningen bij elkaar kunnen worden gebracht om ook de leefbaarheid van deze kern voor de toekomst te borgen. Algemeen Belang verwacht ook uitvoerbare plannen voor het huisvesten van ouderen dicht bij deze voorzieningen. Er is namelijk een groot tekort aan seniorenwoningen.

Raadslid Erik Land: ‘Er moeten concrete voorstellen komen over het verbeteren van de overstreekbaarheid van de provinciale weg. En er moet worden uitgezocht hoe dorpshuis De Deel een prominente plaats krijgen in het realiseren van een dorpshart, verenigingen, sport, cultuur en ontmoeting.’

Wat Algemeen Belang betreft is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Agaath de Weerd: ‘Gelukkig is er in ieder geval al 4 miljoen gereserveerd zodat concrete plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden’.