Afgelopen weken heeft de gemeenteraad van Elburg gesproken over de bouwplannen van Mogema ’t Harde. Dit bedrijf wil het huidige bedrijfspand uitbreiden en een uitweg aanleggen. Deze nieuwe uitweg wordt gecreëerd voor het laden en lossen van vrachtwagens op eigen terrein. Dat gebeurt nu nog op de straat, wat tot de verkeersonveilige situaties leidt.

Algemeen Belang is blij dat dit prachtige bedrijf blijft investeren in de werkgelegenheid op ’t Harde. Lennart Oosterloo, raadslid Algemeen Belang: “Er werken maar liefst 200 mensen, dit heeft een enorme positieve uitwerking op de werkgelegenheid. Door een andere inrichting van het terrein kan het laden en lossen van goederen nu gelukkig op het eigen terrein plaatsvinden. Dit geeft een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid op de Nijverheidsweg. Niet alleen voor passerende auto’s, maar ook voor de fietsers onderweg naar voetbal, tennis of het MFC.”

Wel geven diverse bewoners aan zich al langer zorgen te maken over de verkeersveiligheid op de Bovenweg, zeker ook in relatie met alle bezoekers van het sportpark S.V. ’t Harde. Algemeen Belang heeft hier vragen over gesteld aan het college. Algemeen Belang is dan ook blij dat het college heeft toegezegd hier serieus naar te kijken en daar ook de aanwonenden bij te betrekken. Zeker wanneer er in de toekomst woningbouwplannen zijn op de Hokseberg is dit nog meer van belang.
Juist voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers en kinderen is een veilige Bovenweg van groot belang.