De gemeente heeft de financiën goed op orde. Daarom kan er in de gemeente Elburg worden geïnvesteerd in de mens én in de omgeving. Daarbij hoort Elburg gelet op de lokale belastingen ook nog bij de 25 % goedkoopste gemeenten van Nederland. Dit willen wij graag zo houden. Daarvoor moeten wij hard blijven rennen om op dezelfde plek te blijven. De gemeente, inwoners, bedrijven, verenigingen en (zorg)instanties weten elkaar steeds beter te vinden voor zaken die er moeten gebeuren. Voor ons is het daarbij van belang dat de inwoners –ouderen én jongeren- centraal staan. Daar doen we het voor!

We zijn dankbaar voor het vele vereniging- en vrijwilligerswerk in de gemeente. In de afgelopen is er ook geïnvesteerd in de omgeving, zoals het havengebied nabij de Vesting en ook is de openbare ruimte in diverse woonwijken gerenoveerd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan maatregelen om wateroverlast bij extreme regenval tegen te gaan. Vanaf volgend jaar is voor de hele gemeente € 100.000,- beschikbaar voor extra groenonderhoud. Een onderhouden buitenruimte is voor ons belangrijk.

De komende jaren zal met de bewoners van Doornspijk samen worden nagedacht over het verbeteren van de leefbaarheid in deze kern. Algemeen Belang vindt het belangrijk om de inwoners hierbij te betrekken. De informatieavonden in Doornspijk zijn hiervan een goed voorbeeld en hebben inmiddels hun vruchten afgeworpen. De inwoners brengen hun wensen in en geven contouren aan, zoals meer veiligheid rond de Zuiderzeetraatweg, één dorpshart rond De Deel. In dit kader past het ook om samen met DSV te kijken of verplaatsing van de velden wenselijk en mogelijk is.

Een ander mooi voorbeeld van burgerparticipatie is Dorpsplan ’t Harde 2017, waarbij inwoners in ’t Harde op zoek zijn gegaan naar ‘de ziel’ van hun kern. Zij hebben in dit plan aangeven wat voor ’t Harde belangrijk is om op in te zetten. Daarmee hebben wij belangrijke input gekregen voor de omgevingsvisie van de gemeente Elburg, die binnenkort in de gemeenteraad wordt behandeld.

De ondernemers in de Vesting zoeken naar mogelijkheden om het vestigingsklimaat in de binnenstad te verbeteren. Hiervoor ligt er een visie, genaamd ‘De Visie op de Vesting’. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om tot uitvoering te komen. Zoveel verschillende belangen! Wij willen ons voor inzetten om hierin keuzes te maken én om met elkaar verder te komen. Dat geldt ook voor het plan dat er ligt voor Molen ‘De Tijd’ in Oostendorp. Ook een prachtig burgerinitiatief, waarmee deze locatie een passende invulling krijgt en dit cultuurhistorische erfgoed voor deze kern behouden blijft. Ook hier is het van belang om alle belangen goed mee te nemen en om verder te komen.

Wij houden bij alle ontwikkelingen de vinger aan de pols om te zien wat hiervan wel en niet realiseerbaar is. Mocht u willen reageren, dan kunt u hiervoor met ons contact opnemen of bent u hiervoor van harte welkom op onze fractievergadering.